Image

Betekenisvolle ontmoetingen in de wijk

Saffier organiseert steeds meer mogelijkheden voor ontmoetingen tussen ouderen in diverse Haagse wijken. In meerdere Ontmoetings-centra kunnen mensen terecht voor een praatje of activiteit, afge-stemd op de wensen in die wijk.  

Verbindende rol spelen
Mensen wonen steeds langer thuis, maar niet iedereen heeft een goed netwerk om zich heen. Eenzaamheid ligt dan op de loer en op een gegeven moment wordt iemand hulpbehoevend. Contacten met andere wijkbewoners zijn daarom heel belangrijk. Saffier wil onderdeel zijn van de wijk, om hier snel op in te kunnen spelen.

“Wij willen een verbindende rol spelen,” zegt Romely Windster, coördinator WelThuis en Slim Wonen met zorgtechnologie. “Door ontmoetingen te organiseren verminderen we eenzaamheid, kunnen mensen samen herinneringen ophalen en ervaringen delen. Het levert ook herkenning op in de beperkingen waar zij tegenaan lopen en hoe zij daarin geholpen kunnen worden.” Teammanager wijkgerichte zorg Marion van der Horst: “Om betekenisvolle ontmoetingen mogelijk te maken is de inbreng van ouderen zelf essentieel, want de ontmoetingen moeten aansluiten bij hun behoefte. En die verschilt per wijk. In Loosduinen hebben ouderen een andere behoefte dan in Benoordenhout.”

Image

Image

“Ik voel me veel beter, want ik ben onder de mensen”

In ontmoetingscentrum Randveen kunnen buurtbewoners meedoen met activiteiten of binnenlopen voor een kopje koffie. Henk Slijkhuis (69) komt er vier keer per week. “Mijn vrouw is pas overleden en ik voel me soms eenzaam. Hier ben ik onder de mensen. Daardoor voel ik me nu veel beter.”

Project Ontmoeting in herinnering
Op basis van gesprekken met onder andere ouderen en wijkorganisaties werd eind 2022 het project Ontmoeting in herinnering gelanceerd. Ontmoeting in herinnering bestaat uit het in verschillende Haagse wijken aanbieden van allerlei activiteiten, toegespitst op wat er leeft in die wijk. Een speciale locatie is het Haags Herinneringsatelier (in de locatie NEBO) waar een winkel, een schooltje, een filmkamer, een werkplaats en een huiskamer van vroeger te vinden zijn. Het interactieve atelier roept herinneringen op en biedt aandacht en tijd voor verbindende en betekenisvolle gesprekken. Ander onderdeel van het project is het Betoveringsfestival, waarin jongeren en ouderen samen herinneringen ophalen via kinderliedjes.

Saffier werkt in dit project samen met kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing en stichting Get Oud. Marion van der Horst: “Met behulp van hun kennis en door scholing kunnen onze activiteitenbegeleiders een passend programma voor onze Ontmoetingscentra opstellen en het aanbod verder uitbreiden.”

Saffier gaat steeds meer de wijk in
Naast het organiseren van betekenisvolle ontmoetingen in de wijk, ondersteunt Saffier ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Met informatie, advies en bemiddeling over wonen, zorg en welzijn via WelThuis maar ook door het stimuleren van zorgtechnologie via de uitleenservice Slim Wonen. Als zelfstandig wonen voor een oudere lastiger wordt, kan na verwijzing door een huisarts een casemanager van Saffier worden ingezet. Zij kijkt of er bijvoorbeeld thuisbegeleiding nodig is, of iemand baat heeft bij activiteiten in een Ontmoetingscentrum of een vorm van ondersteuning. 

Image