Jaarbeeld 2023

Harcia runtiis vent fugiae

Olorpore eosapit atiumqui optatur, opta cum fuga. Ita dios et maiore nos eium ulla voluptas enda volupiet as doluptamus, que pelignatium sum es que cum re con re cus, totaquia eos inim sam res eiundam, quatis si utestotat vel ilignis adis delest eosto optur?

It is del molland antessi ut quat est, veliqui atiaturiorio corroribus, endae experum quodit deliamus et hillesc iandio tore ni distrum eritaerum dolendit quo ipsandi nos velibus rerfers peribea qui cus ut plam, sum ipsuntia dolupta menimpo rporum fuga. Ita dolupic tatemo tem re plabo. Duci sum eum et officid istenecum fuga. Site di anis aut re sitiorrum rerum que pro millibus molorehent, exernamus, sim re, omnimust quam que nimagnam ese conectentem il eliquia tesequiat quatus, volorit, iniament faccumquatae pari quatiatius nem rem haribus volorro recturi tatectatem adiatur?

Image

Regionaal Expertisecentrum Korsakov gericht op buitenwereld

Duurzaamheid: “We kunnen als Saffier echt impact hebben”

“Nem la audiste comnius em et utaspis restiatur?”

“Tatetur aut aligiande comnis quidit, duciiscit as voluptasit ”

Betekenisvolle ontmoetingen in de wijk

“Perumque consers et volentes eatis utem”

Saffier in cijfers

per 31 december 2022
Image
100
Personeel (1.054 fte)
0
Vrijwilligers
Image
Image

Saffier in cijfers

per 31 december 2022
Image
100
Personeel (1.054 fte)
0
Vrijwilligers
Image
Image
Image

Kom jij het gezellig maken?

De heer Doerbali woont in Domus Nostra: “Ik wandel, voetbal, basketbal, handbal, fitness en ik werk op de werkplaats. En als ze hier willen dansen, komen ze me halen: ‘Remie, kom naar beneden, kom jij het gezellig maken!’ En dan doe ik dat.”

Regionaal Expertisecentrum Korsakov gericht op buitenwereld

“Zelfs vanuit België kregen we een informatieverzoek,” vertelt kwaliteitsadviseur Mariska Vukkink. Ze werkt onder meer voor het Regionaal Expertisecentrum Korsakov (REC) op Domus Nostra, de Saffier-locatie voor bewoners met Korsakov. 

Cliëntreis
Het expertisecentrum verspreidt kennis en expertise over gespecialiseerde Korsakovzorg binnen de regio. Mariska: “Om goed te weten met wie we onze expertise gingen delen, hebben we allereerst een ‘cliëntreis’ gemaakt. Via welke route komt iemand bij ons terecht en welke vragen spelen daar? Welke professionals hebben behoefte aan welke kennis? Die kennis proberen we aan te vullen. De doelgroep mag niet tussen wal en schip vallen.” Korsakov blijft vaak lang verborgen “achter de voordeur”. Specifieke kennis is nodig om iemand naar de juiste plek in de zorg te kunnen verwijzen.

Kennisdelen: tweerichtingsverkeer
Het REC informeert collega-zorgaanbieders bijvoorbeeld via consulten over complexe casussen, via klinische lessen of presentaties. “In september organiseren we een symposium voor huisartsen, praktijkonder-steuners, casemanagers, transferverpleeg-kundigen en andere regionale ketenpartners.” 

Kennisdelen is tweerichtingsverkeer: het REC leert ook van de vragen die gesteld worden en van de andere Korsakov-expertisecentra. “Zo gaan we op werkbezoek, bijvoorbeeld bij Zorgaccent in Overijssel. En we kunnen terecht bij het Doelgroep Expertisecentrum Slingedael. Dat heeft al jaren een stevige onderzoekscultuur. Landelijk is er het Korsakov Kenniscentrum.”

Participeren door theater en muziek
De kern van behandeling en dagin-vulling is participeren: meedraaien in de wijk en de samenleving. Het wandelvoetbalteam van Domus Nostra maakt gebruik van het veld en de trainer van de voetbalvereniging aan de overkant.

De vaktherapieën dans en bewegen, beeldend en muziek stimuleren het participeren. “Bewoners met Korsakov en niet-aangeboren hersenletsel hebben samen met andere wijk-bewoners een theatervoorstelling opgevoerd. De huisband Accent treedt regelmatig in de buurt op, er was een schilderijen-expositie in de bibliotheek,” beschrijft Mariska. Ze vertelt
hoe de expressievormen en arbeidsmatige dagbesteding eigenwaarde en leefplezier van cliënten verhogen. “Er wordt goed gekeken wat bij iemand past. Bewoners voelen zich gezien en gehoord.”

Samen structuur bieden
Een vaste structuur en heldere dagplanning zijn essentieel voor iemand met Korsakov. Daarbinnen werken professionals volgens
de zogenoemde Empathisch Directieve Benadering, een in de Korsakovzorg wijdver-breide werkwijze met haar oorsprong bij de Lozerhof, de voormalige Korsakov-locatie van Saffier. “Het betekent dat je iemand op een invoelende en sturende manier benadert,” legt Mariska uit.

Er wordt intensief multidisciplinair samen-gewerkt. “We hebben psychologen, een GZ-psycholoog, een specialist ouderen-geneeskunde, een verpleegkundig specialist, een physician assistant, ervaren zorg-
professionals, paramedici, vaktherapeuten en een maatschappelijk werker. Komt er bij het REC een vraag binnen, dan wordt die door de meest aangewezen collega behandeld. Elke discipline voegt zijn specialistische kennis toe.”

Image

Regionaal Expertisecentrum Korsakov gericht op buitenwereld

“Zelfs vanuit België kregen we een informatieverzoek,” vertelt kwaliteitsadviseur Mariska Vukkink. Ze werkt onder meer voor het Regionaal Expertisecentrum Korsakov (REC) op Domus Nostra, de Saffier-locatie voor bewoners met Korsakov. 

Cliëntreis
Het expertisecentrum verspreidt kennis en expertise over gespecialiseerde Korsakovzorg binnen de regio. Mariska: “Om goed te weten met wie we onze expertise gingen delen, hebben we allereerst een ‘cliëntreis’ gemaakt. Via welke route komt iemand bij ons terecht en welke vragen spelen daar? Welke professionals hebben behoefte aan welke kennis? Die kennis proberen we aan te vullen. De doelgroep mag niet tussen wal en schip vallen.” Korsakov blijft vaak lang verborgen “achter de voordeur”. Specifieke kennis is nodig om iemand naar de juiste plek in de zorg te kunnen verwijzen.

Kennisdelen: tweerichtingsverkeer
Het REC informeert collega-zorgaanbieders bijvoorbeeld via consulten over complexe casussen, via klinische lessen of presentaties. “In september organiseren we een symposium voor huisartsen, praktijkonder-steuners, casemanagers, transferverpleeg-kundigen en andere regionale ketenpartners.” 

Kennisdelen is tweerichtingsverkeer: het REC leert ook van de vragen die gesteld worden en van de andere Korsakov-expertisecentra. “Zo gaan we op werkbezoek, bijvoorbeeld bij Zorgaccent in Overijssel. En we kunnen terecht bij het Doelgroep Expertisecentrum Slingedael. Dat heeft al jaren een stevige onderzoekscultuur. Landelijk is er het Korsakov Kenniscentrum.”

Participeren door theater en muziek
De kern van behandeling en dagin-vulling is participeren: meedraaien in de wijk en de samenleving. Het wandelvoetbalteam van Domus Nostra maakt gebruik van het veld en de trainer van de voetbalvereniging aan de overkant.

De vaktherapieën dans en bewegen, beeldend en muziek stimuleren het participeren. “Bewoners met Korsakov en niet-aangeboren hersenletsel hebben samen met andere wijk-bewoners een theatervoorstelling opgevoerd. De huisband Accent treedt regelmatig in de buurt op, er was een schilderijen-expositie in de bibliotheek,” beschrijft Mariska. Ze vertelt
hoe de expressievormen en arbeidsmatige dagbesteding eigenwaarde en leefplezier van cliënten verhogen. “Er wordt goed gekeken wat bij iemand past. Bewoners voelen zich gezien en gehoord.”

Samen structuur bieden
Een vaste structuur en heldere dagplanning zijn essentieel voor iemand met Korsakov. Daarbinnen werken professionals volgens
de zogenoemde Empathisch Directieve Benadering, een in de Korsakovzorg wijdver-breide werkwijze met haar oorsprong bij de Lozerhof, de voormalige Korsakov-locatie van Saffier. “Het betekent dat je iemand op een invoelende en sturende manier benadert,” legt Mariska uit.

Er wordt intensief multidisciplinair samen-gewerkt. “We hebben psychologen, een GZ-psycholoog, een specialist ouderen-geneeskunde, een verpleegkundig specialist, een physician assistant, ervaren zorg-
professionals, paramedici, vaktherapeuten en een maatschappelijk werker. Komt er bij het REC een vraag binnen, dan wordt die door de meest aangewezen collega behandeld. Elke discipline voegt zijn specialistische kennis toe.”

Image

Kom jij het gezellig maken?

De heer Doerbali woont in Domus Nostra: “Ik wandel, voetbal, basketbal, handbal, fitness en ik werk op de werkplaats. En als ze hier willen dansen, komen ze me halen: ‘Remie, kom naar beneden, kom jij het gezellig maken!’ En dan doe ik dat.”
Image

Duurzaamheid: “We kunnen als Saffier echt impact hebben”

Gedreven vertelt manager Vastgoed Jan-Martien Touw over de geleidelijke verduurzaming bij Saffier. “Het gaat vooral om bewustwording, om even na te denken voordat je iets doet. Dat stimuleren we op een positieve manier.”

Breed begrip
Duurzaamheid is niet alleen “nice-to-have”, het is ook steeds vaker verplicht. En het past het bij het DNA van Saffier: zorg van nu én de toekomst, vanuit een innovatieve identiteit. Jan-Martien: “Duurzaamheid is breed. Het gaat van energieverbruik en voedselverspilling tot duurzame inzetbaarheid. Als medewerkers langer fit blijven doordat ze fietsen tussen de locaties, is dat ook duurzaamheid.”

Van de werkvloer
Hij vertelt over het “Green Team” met leden vanuit onder meer Inkoop, Facilitair en Keuken. “We inventariseren momenteel tien duurzame onderwerpen waarop we snel resultaat kunnen behalen. Na de zomer gaan we langs de deuren van afdelingen om op een positieve manier de bewustwording bij medewerkers en bewoners te versnellen. Hopelijk vinden we ook duurzaamheidsambassadeurs, dan wordt het meer iets van de werkvloer.”

Jan-Martien schetst hoe op afdelingen soms meerdere kleine koelkastjes staan waar medewerkers hun lunch bewaren. “Die zijn niet energiezuinig, want oud en meestal half leeg. Beter kun je één grote moderne koelkast aanschaffen. Ander voorbeeld: een bewoner die het warm heeft, zet het raam open. Het is logischer om eerst de verwarming lager te zetten, net als thuis.”

Zonnepanelen en deelfietsen
Deze zomer krijgen vier locaties zonnepanelen: eerst Royal Rustique, dan Gaspard, Loosduinen en in het najaar Swaenesteyn. “Royal Rustique kan daar al het hele seizoen van profiteren.” 

Aanhakend op de landelijke Fiets-naar-je-Werk-Dag kocht het Green Team deelfietsen om heen en weer te fietsen tussen locaties. Jan-Martien: “Bewegen betekent ook een lager ziekteverzuim.”

Bewustwording
“Bewustwording” blijft het sleutelwoord. “Ongelooflijk, we gebruiken 1,2 miljoen papieren koffiebekers per jaar! Vaak twee tegelijk, vanwege de warme koffie... En als een medewerker erover twijfelt wat een bewoner lekker vindt, bestelt hij gemakshalve twee maaltijden.”

Enorme impact
Jan-Martien gelooft in duurzaamheid. “Thuis worden ze soms gek van me, maar ik weet zeker dat het effect heeft als iedereen het zijne doet. En Saffier heeft 100.000 vierkante meter vastgoed, 1000x meer dan bij mij thuis. Kun je nagaan hoeveel impact we kunnen hebben!”

Saffier in cijfers

per 31 december 2022
Image
0

Bewoners
639 Wlz met behandeling
185 Wlz zonder behandeling
19 VPT

Image

Harcia venisse runtiis vent fugiae

Ita dolupic tatemo tem re plabo. Duci sum eum et officid istenecum fuga. Site di anis aut re sitiorrum rerum que pro millibus molorehent, exernamus, sim re, omnimust quam que nimagnam ese conectentem il eliquia tesequiat quatus, volorit, iniament faccumquatae pari quatiatius nem rem haribus volorro recturi tatectatem adiatur?